Het werven van personeel via sociale netwerken staat momenteel volop in de belangstelling. De vraag is: zitten uw potentiële medewerkers erop te wachten? Of zien ze het als ongewenste intimiteit? Uit onderzoek in opdracht van P&Oactueel trok Maurice de Hond eerder dit jaar de conclusie dat recruitment via Hyves en LinkedIn niet gewenst is. De Intelligence Group trekt andere conclusies na eigen onderzoek. 45 procent van de Hyvers staat positief tegenover wekgevers die hen via Hyves benaderen voor een baan. Van de LinkedIn gebruikers staat 71% (zeer) positief tegenover recruitment via LinkedIn. Het onderzoek laat ook zien dat mensen tot op heden slechts in beperkte mate voor een baan worden benaderd via sociale netwerken: 4% via Hyves en 15% via LinkedIn. Sociale netwerkers worden dus nog niet overspoeld door aanbiedingen van werkgevers. We denken dat dit, in combinatie met de positieve houding van respondenten, maakt dat werven via sociale netwerken een goede aanvulling kan zijn op uw gangbare wervingsactiviteiten. Maar let er wel op dat u uw boodschap op smaakvolle wijze verteld aan de juiste personen.

<<terug